Karşı karşıya olduğumuz risklere sürekli yenileri eklenmektedir. Her gün daha da büyüyen ve karmaşık hale gelen risklerimizi yönetmenin en kolay yolu risklerimizi sigortacılık sistemine devretmektir. Sigorta kullanımının yaygınlaşması ekonomimizin sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı yapacaktır.

 

Türkiye’de sigortalılık oranının artmasında münhasıran sigorta aracılığı faaliyetinde bulunan, mevzuatın öngördüğü şartları taşıyan, konusunda uzmanlaşmış, sigortalılara 7 gün 24 saat hizmet sunan sigorta acenteleri önemli bir role sahiptirler.

 

Sahip olduğu teknik bilgi, sağladığı istihdam, yurt geneline ve tüm sosyoekonomik gruplara hizmet verebilme kabiliyetiyle, sigorta acenteleri sadece sigortacılık sektörünün değil ülkemiz finans sektörünün de en önemli unsurlarından biridir.

 

2007 yılında yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, ülkemiz sigortacılığı için bir dönüm noktası olmuştur. Bu kanun ile sigorta acenteleri meslek kanunlarına ve meslek örgütlerine kavuşmuşlardır.

 

Birliğimiz nezdinde teşekkül ettirilen Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, kurulduğu günden itibaren taşıdığı sorumluluk bilinciyle, çok sayıda önemli icraata imza atarak mesleğin gelişimine yön vermiştir. Muvafakatname zorunluluğunun kaldırılması, sınırlı yetkili acente uygulamasının sonlandırılması, acentelerin KOSGEB destekleri kapsamına alınması, taban ücret tarifesi, tanıtım faaliyetleri gibi acenteye doğrudan hizmet sunan faydalı işler gerçekleştirmiştir.

 

TOBB olarak, geçmişte olduğu gibi günümüzde de İcra Komitesinin tüm çalışmalarına gerekli katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. TOBB, kurumsal yapısı ve ulusal ve uluslararası ağı ile İcra Komitesinin dolayısıyla da tüm acentelerimizin yanındadır.

 

İcra Komitemize yapacağı çalışmalar ve üslendiği tarihi sorumlulukta başarılar dilerim.